תקנון אתר – תנאי שימוש ושמירה על פרטיות

פרטיותכם חשובה לנו, בטרם השימוש באתר והזמנת השירותים שאנו מציעים בו, נבקשכם לקרוא בעיון את התקנון שלנו המפרט את תנאי השימוש באתר והשירותים שלנו, וכן את המנגנון שלנו לשמירת פרטיותכם. 

תקנון האתר

בכפוף לסעיף מס' 13 של תקנון האיחוד האירופי 679\2016:

בכפוף לסעיף 13 של תקנון האיחוד האירופי 679\2016, הכולל הוראות לשמירה ולשימוש בפרטים אישיים, הפרטים האישיים המסופקים על ידך נועדים לשימוש בכפוף לתקנון הנ"ל ולנהלים המוכרים במסגרת החוק.

אנו מצהירים כי:

 • המחזיק בפרטים האישיים: המחזיק, חברת ROMIO MA S.R.L.S, מספר עוסק באיטליה  (להלן:  ״Romio״ או ״רומיו״), בכתובת Via Torre Dello Stinco, Roma , Italia 19 B מס' טלפון: 39-3207823557+, כתובת דוא״ל: info@romio.co.il
 • תוחלת השימוש: הפרטים האישיים המסופקים על ידך נדרשים באופן בלעדי לשם ניהול ההזמנה לשימוש בשירות התיווך של רומיו להזמנת הסעות וסיורים מודרכים באיטליה, ובהתאם לקבלה ולשימוש המותרים על פי חוק.
 • מסירת פרטים, סירוב וביטול: מסירת הפרטים האישיים נחוצה לצורך ניהול ומתן השירות המבוקש על ידי רומיו. סירוב למסירת הפרטים, או הודעה בכתב אשר תימסר לרומיו על בקשה למחיקת הפרטים האישיים, יגרור ביטול מיידי של ההסכם בין רומיו לבין האדם המבקש להזמין את השירותים שרומיו מציעה באתר (להלן: ״משתמש״, ״מבקש השירות״ או ״מוסר פרטים״).
 • אופן השימוש ושימור הפרטים: השימוש בפרטים יתבצע באופן אנלוגי (דף נייר) ודיגיטלי (באמצעות תוכנות אינפורמטיקה) , בהתאם לסעיף מס' 32 לחוק  GDPR 679\2016 הנוגע לאופן חובת שימור הפרטים האישיים על ידי המפעיל או  הגופים הכפופים אליו, ובכפוף לסעיף 29 GDPR  679\2016: תוך כיבוד עקרונות החוקיות, ההגבלה על שימוש מינימאלי בפרטים (בהתאם לסעיף 5 GDPR 679\2016, המורה על שימוש בכפוף להסכמה מלאה וחופשית מצד מוסר הפרטים המבוטא בהסכמה לתקנון זה, הפרטים האישיים ישמשו ויישמרו לכמות הזמן הנחוצה לביצוע השירות אשר בגינו הם ניתנו, ובהתאם למשך הזמן המותרת על פי חוק.
 • היבט ההתקשרות וההפצה: הנתונים הנאספים לא יופצו ולא יפורסמו ללא הסכמתו של המוסר, למעט הנתונים הדרושים לצורך קיום שירות התיווך של הסעות וסיורים מודרכים באיטליה ובהתאם לחוק ולסמכות הניתנת לפיו. באופן מיוחד, חלק מהנתונים יימסרו לצד שלישי אשר מבצע עבור רומיו את השירות ואלו נתונים החוצים לצורך קיום השירות, ואותו מפעיל  יהיה מחויב בשמירה על הפרטים האישיים בכפוף לחוק.
 • קטגוריות מיוחדות של פרטים אישיים: בהתאם לסעיפים 9 ו-10 של תקנון האיחוד האירופי 679\2016 , ישנן "קבוצות מיוחדות של פרטים אישיים" , כלומר אלו הם פרטים המגלים את השיוך האתני של אדם, דעותיו הציבוריות, השקפותיו הדתיות או הפילוסופיות, שיוכו לאיגודים ולקבוצות חברתיות, וכמו כן נתונים גנטיים, ביומטריים החושפים אדם, נתונים הנוגעים בבריאותו, המגדר שלו ונטיותיו המיניות, ופרטים הנוגעים לאישומים פליליים, עבר פלילי. נתונים אלה יוכלו להיות בידי המפעיל אך ורק בהתאם לרצונו החופשי והסכמתו של המוסר, המובעים באמצעות ההסכמה לתקנון זה.
 • קיומו של סינון אוטומטי ו"פרופיילינג": רומיו אינה מבצעת צעדים של פרופיילינג ללקוחות, או סינון אוטומטי של הנתונים, זאת בהתאם לסעיף 22, פסקה 1 ו-4, לתקנון האיחוד האירופי UE 679\2016. 
 • זכויות מוסר הפרטים: בכל רגע מוסר הפרטים יוכל, בהתאם לסעיפים מס' 15 ו-22 של תקנון האיחוד האירופי 679\2016:
 
 1. לבקש לקבל אישור לגבי קיומם או לאו של פרטיו האישיים במערכת.
 2. לקבל מידע באשר למהות השימוש בנתונים והסיבות לשימוש, והגופים או הצדדים אליהם ישלחו פרטים אלה, וכמו כן באשר לתוקף שימור הפרטים במערכת.
 3. לבקש לתקן או למחוק את הפרטים מהמערכת.
 4. לבקש להגביל את השימוש בפרטים.
 5. לקבל על גבי פורמט דיגיטלי את הפרטים באופן מסודר על מנת לשלוח אותם למפעיל אחר.
 6. להתנגד לשימוש בפרטים ולבטלו בכל רגע.
 7. להתנגד לשימוש בשיטות אוטומטיות לזיהי וסינון משתמשים, כגון "פרופיילינג".
 8. לבטל את ההסכמה לשימוש בכל רגע נתון, תוך ביטול ההסכמה הראשונה לשימוש.
 9. הגשת תלונה לגוף בדיקה ממונה.
 

זכויות אלה יכולות להתממש באמצעות בקשה כתובה בלבד שתישלח למחזיק השירות.

עצם השימוש באתר, הזנת פרטים במערכות ההזמנה או יצירת הקשר שבה, מהווה הצהרה על כך שמוסר הפרטים הבין את תקנון זה במלואו על כל סעיפיו, מסכים לו, מאשר ומאפשר את השימוש בפרטיו האישיים, השייכים לו או לקבוצת הפרטים האישיים הגנריים ופרטים אישיים מיוחדים (או מידע רגיש) שמסר באתר, עבור התכלית של שימוש בשירותים שרומיו מציעה באתר. 

בנוסף, מוסר הפרטים מודע לזכותיו:

 • לביטול הסכמתו לשימוש בפרטים שמסר.
 •  לשימוש בפרטיי האישיים על ידי רומיו לצורך פעילות מסחרית, פרסומות, שיווק, הצעות מסחריות ושיווק המוצרים והשירותים שמציעה רומיו, באמצעות שימוש בפורמט של טפסים, טלפונים, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות וכיוצא באלה.
 • לשימוש בפרטיו האישיים ולהעברתם לצד ג', גופים ציבוריים או מפעילי שירות פרטיים, בהתאם לסיבות המתוארות בתקנון ובכפוף לחוק.
 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. תכני האתר ועיצובו, המאמרים, מידע המובא בו מכל סוג, קבצים גרפים, תמונות וטקסט הכלולים באתר, שייכים לרומיו בלבד, אשר לה זכויות הייצורים והקניין הרוחני עליהם. למשתמש או לכל אדם, גוף, איגוד או חברה אחרים אין זכות מכל סוג על האתר והמופורט כאמור לעיל.
 2.  מבלי שניתנה הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי רומיו, אין לעשות כל שימוש – מסחרי, אישי או אחר, באתר ותכניו, וכן אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לפרסם, להציג בפרהסיה, לתרגם, לשנות, למחוק, לשכתב, לתקן, למסור לצד אחר או לעשות כל שימוש באתר, תכניו וכל דבר הכלול בו.
 3. אין לעשות שימוש בשם המסחרי ״רומיו״/ ״Romio" או בשמות המוצרים אותם רומיו פיתחה, יצרה והפיקה מבלי שניתנה ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של הבעלים של האתר והחברה.
 
סמכות שיפוטית

על השימוש באתר ובשירותי רומיו יחולו אך ורק דינה של הרפובליקה האיטלקית. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר ולשימוש בשירותי רומיו הינו בית משפט הנמצא בתחום השיפוט של מחוז לאציו באיטליה.

תנאי שירות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

פתח צ׳ט
היי! צוות הסיורים של רומיו זמין ב-Whatsapp לענות על כל שאלה.